Til hovedinnhold

Brannforebyggende Elkontroll bolig NEK 405.2

En el-kontroll utført av en elektriker avdekker feil og mangler i det elektriske anlegget, slik at du får et tryggere hjem. Start gjerne med en el-sjekk for å finne ut om en grundigere kontroll kan være nødvendig. Elektrotema Agder er ForsikringsGodkjent (FG).

Som boligeier er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand og at det blir foretatt ettersyn. Dette sikrer at el-anlegget til enhver tid er i henhold til sikkerhetskravene. Når vi har gjennomført en el-kontroll, utarbeides det en rapport som informerer om status på ditt elektriske anlegg og eventuelle feil og mangler.

Elektriker jobber i sikringsskap

Fastprispakke

 • NEK 405 El-kontroll
 • Rapport og dokumentasjon
 • 25 km kjøring tur/retur
 • Kr 5 500,- inkl. mva

El-kontroll ved salg av bolig

I starten av 2022 ble avhendingsloven endret. Den viktigste endringen er at man ikke lenger skal kunne selge boligen "som den er". Nå må selger i større grad stille med dokumentasjon.

Ved salg av bolig vil det være naturlig å dokumentere tilstanden til strømanlegget, og da er en el-kontroll midt i blinken. El-kontrollen vil sikre at ditt elektriske anlegg er i forsvarlig stand, samt gi deg nødvendig dokumentasjon før salget.

Få rabatt på boligforsikringen din

En elkontroll utført av elektriker som er sertifisert etter NEK405-2 gir som oftest rabatt på boligforsikringen. Dette varierer mellom selskapene, men det kan du enkelt sjekke selv før du bestiller.

Hva går vi gjennom på en El-kontroll?

 • Visuell gjennomgang av det elektriske anlegget av elektriker.

 • Målinger av jordfeil og stikkprøver på kontinuitet

 • Verifikasjon av jordelektrode (hvis tilgjengelig)

 • Jordfeilbryter test med instrument

 • Termografering av sikringsskap

 • Stikkprøver på installasjonspunkter

 • Øvrige punkter spesifisert i NEK 405-2