Til hovedinnhold

Brannforebyggende Elkontroll næring NEK 405.3

Ansvaret for det elektriske anlegget påhviler eier av anlegget. Gjennom å benytte dere av Elektrotema Agder, som er sertifisert i NEK 405 og ForsikringsGodkjent (FG), sikrer dere at kravene som myndigheter og forsikringsselskapene stiller blir oppfylt.

Som eier av et elektrisk anlegg er du ansvarlig for at anlegget vedlikeholdes og kontrolleres slik at det ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier.

Ta kontakt for en hyggelig prat

Kontakt oss

Formål

Formålet med en NEK 405 kontroll er å redusere risikoen for at skade skal oppstå på materiell, mennesker eller dyr som følge av en feil i det elektriske anlegget.

Er det krav til kontroll av det elektriske anlegget?

Det korte og enkle svaret er, ja. Dette reguleres gjennom flere krav fra myndigheter og forsikringsselskaper. Frekvensen på kontrollene bestemmes ut fra byggets kontrollklasse. Et industribygg skal ha kontroll hvert år, lagerlokale hvert 3. år og boligsameier hvert 5. år.

Hva går vi gjennom på en El-kontroll?

  • Vi sjekker at bedriftens internkontrollsystem er fungerende og oppdatert.

  • Visuell gjennomgang av det elektriske anlegget av elektriker.

  • Målinger av jordfeil og stikkprøver på kontinuitet

  • Verifikasjon av jordelektrode (hvis tilgjengelig)

  • Jordfeilbryter test med instrument

  • Termografering av fordelinger samt andre viktige deler av installasjonen

  • Stikkprøver på installasjonspunkter

  • Øvrige punkter spesifisert i NEK 405-3