Til hovedinnhold

Fastprispakke sikringsskap

Har du et gammelt sikringsskap kan det være lurt å bytte det ut i et nytt. Vi har i dag mye høyere strømforbruk pr. husstand enn for bare 15 år siden.

Med et økende behov for strøm til apparater av alle slag kan ditt gamle sikringsskap være underdimensjonert og kursene vil bli overbelastet og være potensielt brannfarlig. Så mye som hver fjerde brann i norske hjem skyldes feil på det elektriske anlegget så det er viktig å ha et anlegg som fungerer optimalt.

EL-PROFFEN-elektriker skrur i et sikringsskap. Foto.

Standard installasjon

  • 5 stk JF automater
  • Overbelstningsvern
  • Inntil 25 km kjøring tur/retur
  • Pris 6.500.- ink mva

Montasjen gjelder i gammelt NEBBSKAP med bredde 360mm eller 550mm

  • Tillegg for overspenningsvern = kr 900,- inkl mva pr fase

  • Ekstra kurser utover de 5 i tilbudet = kr 750,- inkl mva pr stk

Moderne sikringsskap

Bytter du ut det gamle skapet får du moderne automatsikringer med jordfeilautomat. Sikringene beskytter kursene i huset slik at ledninger og stikkontakter ikke blir overbelastet. De sørger også for at ikke farlige jordfeilstrømmer blir stående i anlegget å skaper brannfare. 

Vanligvis slår sikringer ut på grunn av overbelastning, hvis man for eksempel har for mange eller kraftige el-produkter på samme kurs. Men årsaken kan også ligge i en feil et eller annet sted på kursen. Sikringsskapene vi har i dag har automatsikringer som ikke må byttes hvis de slår ut. Men hvis den først slår ut er det lurt å forsøke å finne årsaken før man skrur den på igjen.

Skal du kjøpe elbil?

Da er det pålagt at det elektriske anlegget er oppdatert med overspennsvern. Et overspenningsvern beskytter det elektriske anlegget mot atmosfæriske utladninger som resulterer i plutselige spenningsendringer, som for eksempel ved lynnedslag. Fra 2010 ble det innført et krav til installasjon av overspenningsvern i alle nye elektriske anlegg.